Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O OKNMB

O OKNMB

Od 2012 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii" co roku, końcem października daje możliwość spotkania się środowiska młodych badaczy podejmujących badania geograficzne. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań doktorów, doktorantów i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych. Organizatorzy konferencji kładą szczególny nacisk na znaczenie systemowego podejścia w badaniach nad przemianami środowiska geograficznego, definiowanego bardzo szeroko, jako współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka, wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Ideą, która przyświecała organizacji OKNMB było stworzenie przestrzeni, w której młodzi naukowcy – głównie geografowie – będą mogli zaprezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych szerszemu gronu odbiorców oraz zapoznać się z konstruktywną ich krytyką, która przyczyni się wyłącznie do podniesienia poziomu jakości nauki. Dodatkowo organizatorzy chcieli, aby wydarzenie to było cykliczne i odbywało się rokrocznie w podobnym okresie (II połowa października). Z racji specyfiki geografii jako nauki nie można było zapomnieć także o terenowej części tego wydarzenia. Ważnym celem konferencji jest także możliwość udziału w warsztatach terenowych, które ubogacają warsztat geografa oraz podnoszą poziom naukowości.

Ponad 12-letnia historia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy udowadnia, że OKNMB stała się ważnym elementem w rozwoju naukowym młodych geografów. Wraz z „wymianą pokoleń” i zmieniającymi się trendami w szkolnictwie wyższym oraz metodyce czy kierunkach badawczych OKNMB również musiała podlegać ewolucji i zmianom. W kontekście samej formy konferencji widzimy na OKNMB przeciwny trend co do form prezentacji wyników. W czasach kiedy organizatorzy innych konferencji zachęcają uczestników do wystąpień posterowych, na OKNMB z roku na rok notujemy większy odsetek referatów. Ten fakt jak i potwierdzające to rozmowy z uczestnikami konferencji wskazują, że OKNMB dla wielu jest pierwszą okazją do wygłoszenia prezentacji konferencyjnej, dając w tym sposobem niezbędne doświadczenie i odwagę do prezentacji choćby na konferencjach zagranicznych.

Więcej o OKNMB można przeczytać w artykule autorstwa Ł. Fiedenia, D. Piątka i P. Krąża: 10 lat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii” opublikowanym w czasopiśmie Prace Geograficzne.